Klimadebatten.

Klimaet er til debat.

Selv om det lige pt er covid-19 der er den store dagsorden, så er det heldigvis kun i en kort episode.  Måske kun 2 måneder. Der hvor det store udbrud startede i Wuhan i januar, er livet ved at vende tilbage til normalen.  Så selv om vi lige nu har et problem så er fremtiden der også.

I nordvest nyt kan der bl. a.  den 7. marts læses: Tog fra København over Asnæs til Århus på 65 minutter. Kattegatforbindelse Den store åbenbaring.

Så er det en kan tænke, hvor er visionerne henne i Danmark. I hvert fald ikke hos politikerne. Det være sig på Christian borg såvel som i kommunerne.  Tidshorisonten for en politiker er frem til næste valg. Der er ingen der tænker på et sammenhængende Danmark.

Vi har en del udfordringer lige nu og i fremtiden. Det løses med en Kattegatforbindelse. Nej det gøres det ikke. Det nærmer sig det tåbelige.

Danmark skal i samarbejde med resten af Europa / hele verden få nedbragt klimabelastningen. Det gøres ikke ved at lave en Kattegatforbindelse til biler og tog. Tværtimod vil det sandsynligvis øge CO² fra lastbiler og til dels personbiler.

Der skal satset på transport på skinner. Det være sig her i Danmark, men også gennem Europa. Der er i artiklen nævnt højhastighed tog på 250 km /t. Der er ikke et højhastighed tog. Højhastighedstog kør fra 300 km / t og opefter. Så drop den Kattegatforbindelse og kom i gang med at anlægge en højhastighedsbane fra København til Aarhus og videre til Aalborg. Når det er færdigt, så skal den videreføres til Hamburg, hvor Tyskland kan være med fra grænsen. Altså der skal i gang med et EU-projekt.

De nuværende skinner skal så bruges til regionaltoge, lokale toge og ikke mindst til godstransport.  Lokalbanerne skal skifte til el toge. Det er muligt med batterier. Der er gang i udviklingen.

Det bliver svært, men det kan lade sig gøre. FDM, Dansk Automobilhandler Forening og DI vil kæmpe imod med alle de midler de kan mønstre, men skal vi nå målene på den CO² der er målet i 2050 så er der ingen anden vej.

Biltrafikken skal begrænses og fly internt i DK skal helt indstilles. De midler der er afsat til nye motorveje kan så overføres til skinner.

Der er jo lande i verdenen der har højhastighedstog. Japan, Kina og Frankrig for at nævne nogen. Her kan vi sikkert købe viden, så det kan komme i gang, hvis politikkerne tør tage beslutninger, der ikke lige berøre deres egen valgkreds.

Der, der selvfølgelig også skal tages stilling til er billetprisen. Det skal være lang t billigere end at køre i bil. Billetpriser skal meget ned. Det er også muligt, for hvis det ikke kan svare sig at køre bil, så hopper man fra bil til tog, og når passagerantallet stiger udligner økonomien sig.

Kan der samtidig flyttes gods fra lastbiler til tog, og dermed belastningen på de eksisterende veje, så falder vedligeholdes kontoen også. Midler der kan overføres til skinnerne.

Det vil klart give en stor indvirkning på samfundet.

Mindske klimabelastningen

Reducere trafikuheldene.

Afstresse mennesker. Kan arbejde i toget. Få sig en lur. Få en god afslappet snak med sine medrejsende,

Alt andet lige en samfundsmæssig gevinst og reduktionen af CO² udledningen

Hjemmeside til indlæg